PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Projekčná činnosť vo výstavbe je vyhotovenie komplexnej dokumentácie pre územné rozhodnutie.Vyhotovenie komplexného  projektu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona s jednotlivými špecializovanými časťami(statické posúdenie stavby,riešenie protipožiarnej ochrany stavby,zdravotechnická inštalácia,vzduchotechnické zariadenia,elektroinštalácia,energetické posúdenie stavby,výkaz výmer a rozpočet stavby atď.Vyhotovenie projektu pre realizáciu stavebného diela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Inžiniering Neumann,s.r.o. Office ul. 1.maja č.709 (obchodné centrum Liptáčik)
031 01 Lipt.Mikuláš
0907 877396 miroslav.neumann@gmail.com