INŽINIERSKA ČINNNOSŤ

 

Inžinierska činnosť vo výstavbe je zabezpečenie územného rozhodnutia, zabezpečenie stavebného povolenia, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a ostatných povolení a stanovísk potrebných pre realizáciu stavebného diela, poradenstvo potrebné pred realizáciou stavebného diela a taktiež aj počas výstavby, zápis stavby do katastra nehnuteľností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Inžiniering Neumann,s.r.o. Office ul. 1.maja č.709 (obchodné centrum Liptáčik)
031 01 Lipt.Mikuláš
0907 877396 miroslav.neumann@gmail.com