STAVEBNÝ DOZOR

 

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie stavby. Vykonáva finančnú kontrolu  nad realizáciou stavebného diela a zastupuje investora na stavbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Inžiniering Neumann,s.r.o. Office ul. 1.maja č.709 (obchodné centrum Liptáčik)
031 01 Lipt.Mikuláš
0907 877396 miroslav.neumann@gmail.com